Moje usługi

01.

Coaching indywidualny to gwarancja tego, że podczas pracy w cztery oczy wspólnie znajdziemy drogę do osiągnięcia Twojego celu. To Ty wybierasz na czym się skupimy – wszystkie metody pracy indywidualnej zostaną specjalnie dobrane dla Twoich potrzeb. Ja, jako partner w Twoim rozwoju pomogę Ci dokonać głębokiej i trwałej zmiany. Według Metody TROP pełen cykl coachingowy to od 4 do 8 spotkań trwających od 45 do 90 minut każde.

02.

Ta forma pracy polecana jest szczególnie grupom zadaniowym i zespołom. Doskonale sprawdza się w kryzysie wewnątrz organizacji, ale także jako wsparcie w procesach zachodzących wewnątrz firm i organizacji. Dzięki wsparciu coacha, zespół ma możliwość pracy nad wybranym obszarem i rozwoju poprzez doświadczanie.

03.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w jednym z zakresów mojej specjalizacji, zapraszam do skorzystania z sesji mentoringowych. Mentoring tym różni się od coachingu, że tutaj jest możliwość korzystania także z mojego doświadczenia w przedmiotowym zakresie.

04.

Osoby zainteresowane tematyką duchowości i LGBT zapraszam do wspólnych projektów badawczych realizowanych przeze mnie w ramach pracy naukowej.

Sesje AC/DC&L

Assessment Center i Development Center to metody służące do badania poziomu i oceny kompetencji przyszłych lub obecnych pracowników. Należą do najbardziej obiektywnych i skutecznych HR-owych narzędzi diagnostycznych.

To jak złożony będzie Assessment lub Development Center zależy od jego celu oraz poziomu stanowisk objętych działaniem. Niektórymi z wykorzystywanych metod są: specjalnie dobrana bateria testów psychometrycznych, gry symulacyjne, ćwiczenia (zarówno grupowe, jak i indywidualne) czy wywiady pogłębione. Poziom kompetencji osób biorących udział w AC lub DC może zostać sprawdzony działaniami opartymi na codziennych sytuacjach występujących w danej organizacji, z uwzględnieniem jej realiów i specyfiki. 

W zależności od celu projektu, możemy wykorzystać funkcjonujący w firmie model kompetencyjny lub opracować i zdefiniować kompetencje oraz skalę oceny specjalnie dla tego działania. W trakcie AC/DC zachowania uczestników są obserwowane przez osoby tzw. asesorów i poddawane wnikliwej analizie. Produktem końcowym projektu jest raport, dotyczący oceny potencjału pracownika – jego mocnych stron oraz obszarów do pracy w ramach ocenianych kompetencji. Oprócz raportu indywidualnego asesorzy mogą przygotować również raport zbiorczy, w którym oceniony będzie potencjał pracowników biorących udział w AC/DC, ale postrzeganych jako grupa. Taka informacja może okazać się cenna, w sytuacji, w której osoby mają ze sobą współpracować i realizować wspólne cele. Końcowym etapem AC/DC jest przekazanie uczestnikom i sponsorom projektu rzetelnej informacji zwrotnej.

  • Black Twitter Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon

Szymon Niemiec, Warszawa, tel. 535833855, szymon.niemiec@gmail.com

© 2017 by Szymon Niemiec. Proudly created by Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now