O mnie

Szymon Niemiec

Od 1996 roku zajmuję się wspieraniem ludzi w rozwoju osobistym. Na początku jako instruktor teatralny, następnie jako działacz społeczny, coach Metody TROP, trener, i w końcu jako psycholog. Moje doświadczenie w obszarze organizacji pozarządowych, ze szczególnym uwzględnieniem działalności na rzecz praw człowieka i przeciwdziałania wykluczeniom społecznym dało mi solidne podstawy do prowadzenia coachingów i doradztwa w zakresie life coachingu. Życiowe zainteresowania i pasje stały się z kolei bazą do zajęcia się osobami w procesach tranzycji, jak również sferą dotykającą problemów transcendencji. Jako coach podlegam stałej superwizji zgodnie z Kodeksem Etycznym Izby Coachingu i wymogom Metody TROP.

Jako psycholog zdaję sobie sprawę z potrzeby ciągłego rozwoju zawodowego, dlatego poza dostępnymi mi metodami wsparcia psychologicznego cały czas dokształcam się w kierunku psychoterapii.

Od 2017 roku jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z numerem legitymacji 3310

Doświadczenie

Obszary pracy

Zajmuję się zarówno typowym life coachingiem, jak również bardzo specjalistycznymi jego formami. Moja pasja to towarzyszenie klientowi w zmianie, którą postanawia wdrożyć w swoim życiu. Z racji swojego doświadczenia i zainteresowań najchętniej pracuję w obszarach:

  • zmiany środowiska życia

  • zmiany pracy

  • zmiany szkoły / uczelni

  • tranzycji (zarówno w okresie przed, jak i w trakcie czy po zakończeniu formalnego procesu)

  • poszukiwań ścieżki rozwoju 

Kwalifikacje

2019

Certyfikat Asesora AC/DC&L

2016 - 2020

Magister Psychologii Klinicznej na SWPS

2015 - 2018

Certyfikat I Stopnia Coacha Metody TROP

2019

Certyfikat Insightful Profiler iP121

2012-2013

Szkoła Coachów I Stopnia

1987

Dyplom Instruktora Teatralnego Ogniska Teatralnego przy Teatrze Ochoty

Referencje