• Szymon Niemiec

Duchowość osób transseksualnych - specyfika potrzeb i wpływ na dobrostan psychiczny

Celem badania była próba sprawdzenia roli duchowości i religijności dla dobrostanu osób transseksualnych. Duchowość rozumiana jako konstrukt osobowościowy odwołujący się do naturalnego dążenia człowieka do transcendencji została w badaniu ujęta jako składowa trzech wskaźników: duchowości religijnej, wrażliwości etycznej i harmonii. Religijność została zbadana za pomocą wskaźników: zainteresowania tematyką religijną, przekonania, modlitwa, doświadczenie i kult, natomiast szczęście zdefiniowane zostało przez wskaźniki: pozytywne emocje, optymalne doświadczenia i sens życia. W badaniu wzięło udział 141 polskich osób transseksualnych (90 transmężczyzn i 51 transkobiet) w wieku od 14 do 57 lat. Otrzymane wyniki wskazują na silny związek duchowości i słaby religijności z odczuwanym szczęściem. Jednocześnie w badanej grupie osób transseksualnych nie stwierdzono, aby poziom duchowości wpływał na poziom szczęścia w zależności od poziomu religijności. Nie stwierdzono również różnic w poziomie duchowości ze względu na wyznawaną wiarę.


Całość pracy naukowej: https://www.researchgate.net/publication/341112658_Duchowosc_osob_transseksualnych_-specyfika_potrzeb_i_wplyw_na_dobrostan_psychiczny

6 wyświetlenia

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
  • Black Twitter Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon

Szymon Niemiec, Warszawa, tel. 535833855, szymon.niemiec@gmail.com

© 2017 by Szymon Niemiec. Proudly created by Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now